DE 4x4 FESTIVAL CLUB | Welkom
In het teken van de familiale en touristische tocht

 

Inschrijvingsformulier voor de Tochten van de 4x4 Festival Club

zaterdag 26 oktober 2019


Aantal voertuigen: Min 50 // Max 75
Een inschrijvingsformulier per voertuig A.U.B.
(*) = verplicht
 
Naam* 
Voornaam* 
Geboortedatum 
Beroep 
GSM 
Straat & Nr*:
Postcode*:
Gemeente*:
Land:
E-mail*:
Merk*:
Type*:
Plaatnummer*:
   
   
 
Ik ben lidmaat:*: Ja (75,00 €) Nee (85,00 €)
Gekozen tocht: Toeristisch 3 Terreinen
Bedrag te betalen:       €
 
BETALING
Ik heb het totaal bedrag van € overschreven op rekeningnr. BE24-1030-1814-5738 (BIC/SWIFT NICABEBB) met als medeling:
"Tochten van de 4x4 Festival Club", naam van de deelnemer, plaatnummer van de 4x4 en gekozen tocht.
(één betaling per voertuig A.U.B. - geen storting of overschrijving na 19/10/2019 !!!) ).
Ik ben buiten termijn voor een overschrijving en ik zal ter plaatse betalen.
 
REGLEMENT
 -  Wees hoffelijk voor de bewoners en de andere natuurliefhebbers (mountainbikers, ruiters, wandelaars enz.)!
 -  Eerbiedig het milieu, de velden en privé-eigendommen!
 -  Opgelet: deze tocht is geen competitie! Houd rekening met de plaatsen waar je doorkomt en pas je rijstijl aan, vooral in de dorpen.
 -  Elke ernstige schending/overtreding zal kunnen leiden tot uitsluiting uit de club en uit de tocht, zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 
KWIJTING
 -  Ik verklaar deel te nemen aan de Tochten van de 4x4 Festival Club uit eigen initiatief en met een voertuig in goede staat, in orde qua verzekering, technische controle en inschrijving.
 -  Ik verklaar uitdrukkelijk de organisatoren van alle verantwoordelijkheid te ontheffen ten opzichte van mijzelf en van mijn erfgenamen of rechthebbenden en van elke derde voor alle schade en gevolgen (namelijk medische kosten, tijdelijk of blijvend letsel, totale of gedeeltelijke invaliditeit, overlijden enz.) ten gevolge van om het even welk voorval en/of ongeval dat zich zou kunnen voordoen door/tijdens mijn deelname aan de Tochten van de 4x4 Festival Club.
 -  Mocht ik, om welke reden ook, niet kunnen deelnemen, wordt mijn inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
 
Ik wens deel te nemen aan de Tochten van de 4x4 Festival Club. Ik stem in met het reglement en heb de kwijting getekend.
 
Gedaan te , op
 
 
Chaussée de Battice, 5 || 4607 Berneau || Belgique ||Tél: +32(0)4 374 22 01 || GSM: +32(0)475 89 63 68 || 4x4festival@skynet.be
Laatste update van de pagina op