DE 4x4 FESTIVAL CLUB | Welkom
In het teken van de familiale en touristische tocht

 

Inschrijvingsformulier voor de Initiatiedag 4x4 rijden (Recht)

zondag 24 maart 2019


Aantal voertuigen: Min 10 // Max 20
Een inschrijvingsformulier per voertuig A.U.B.
(*) = verplicht
 
Naam* 
Voornaam* 
Geboortedatum 
Beroep 
GSM 
Straat & Nr*:
Postcode*:
Gemeente*:
Land:
E-mail*:
Merk*:
Type*:
Plaatnummer*:
   
   
 
Ik ben lidmaat:*:    Ja (175 €)     Nee (185 €) 
bijkomende volwassenen x 60,00 €
kinderen van 6 tot 12 jaar x 30,00 €
kinderen van 0 tot 6 jaar (gratis)
Totaal    
BETALING
Ik heb het totaal bedrag van € overschreven op rekeningnr. BE24-1030-1814-5738 (BIC/SWIFT NICABEBB) met als medeling:
"Initiatiedag in 4x4 rijden (Recht)", naam van de deelnemer en plaatnummer van de 4x4.
(één betaling per voertuig A.U.B. - geen storting of overschrijving na 14/03/2019 !!!) ).
 
REGLEMENT
 -  Wees hoffelijk voor de bewoners en de andere natuurliefhebbers (mountainbikers, ruiters, wandelaars enz.)!
 -  Eerbiedig het milieu, de velden en privé-eigendommen!
 -  Opgelet: deze tocht is geen competitie! Houd rekening met de plaatsen waar je doorkomt en pas je rijstijl aan, vooral in de dorpen.
 -  Elke ernstige schending/overtreding zal kunnen leiden tot uitsluiting uit de club en uit de tocht, zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 
KWIJTING
 -  Ik verklaar deel te nemen aan de Initiatiedag in 4x4 rijden (Recht) uit eigen initiatief en met een voertuig in goede staat, in orde qua verzekering, technische controle en inschrijving.
 -  Ik verklaar uitdrukkelijk de organisatoren van alle verantwoordelijkheid te ontheffen ten opzichte van mijzelf en van mijn erfgenamen of rechthebbenden en van elke derde voor alle schade en gevolgen (namelijk medische kosten, tijdelijk of blijvend letsel, totale of gedeeltelijke invaliditeit, overlijden enz.) ten gevolge van om het even welk voorval en/of ongeval dat zich zou kunnen voordoen door/tijdens mijn deelname aan de Initiatiedag in 4x4 rijden (Recht).
 -  Mocht ik, om welke reden ook, niet kunnen deelnemen, wordt mijn inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
 
Ik wens deel te nemen aan de Initiatiedag in 4x4 rijden (Recht). Ik stem in met het reglement en heb de kwijting getekend.
 
Gedaan te , op
 
 
Chaussée de Battice, 5 || 4607 Berneau || Belgique ||Tél: +32(0)4 374 22 01 || GSM: +32(0)475 89 63 68 || 4x4festival@skynet.be
Laatste update van de pagina op