DE 4x4 FESTIVAL CLUB | Welkom
In het teken van de familiale en touristische tocht

 

Inschrijvingsformulier voor de Uitstap naar de Jura

van donderdag 6 tot maandag 10 juni 2019


Aantal voertuigen: Min 10 // Max 20
Een inschrijvingsformulier per voertuig A.U.B.
(*) = verplicht
 
  Bestuurder*
Naam* 
Voornaam* 
Geboortedatum 
Beroep 
GSM 
Begeleider
Adres
Straat & Nr*
PostCode*
Gemeente*
Land
E-mail*

Voertuig
Merk* Type* Plaatnummer*

Type of kamer gewenst
Prijs voor 1 voertuig met 2 personen: ± 1900,00 €
Borg om de registratie te bevestigen: 500,00 €
-
-
bijkomende volwassene(n): op aanvraag
kind(eren): op aanvraag
Double Twin
2 singles Ander
  Heeft u er aan gedacht om een annuleringsverzekering af te sluiten (misschien heeft U er één bij uw creditcard) ?
 
OPMERKINGEN (medische of voedsel tegen-indicaties, opmerkingen, …)
 
BETALING
 -  Ik heb het totaal bedrag van € overschreven op rekeningnr. BE24-1030-1814-5738 (BIC/SWIFT NICABEBB) met als medeling:
"Uitstap naar de Jura", naam van de deelnemer en plaatnummer van de 4x4.
 -  Het saldo is te betalen uiterlijk op 15/05/2019 !!!
 
REGLEMENT
 -  Wees hoffelijk voor de bewoners en de andere natuurliefhebbers (mountainbikers, ruiters, wandelaars enz.)!
 -  Eerbiedig het milieu, de velden en privé-eigendommen!
 -  Opgelet: deze tocht is geen competitie! Houd rekening met de plaatsen waar je doorkomt en pas je rijstijl aan, vooral in de dorpen.
 -  Elke ernstige schending/overtreding zal kunnen leiden tot uitsluiting uit de club en uit de tocht, zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 
KWIJTING
 -  Ik verklaar deel te nemen aan de Uitstap naar de Jura uit eigen initiatief en met een voertuig in goede staat, in orde qua verzekering, technische controle en inschrijving.
 -  Ik verklaar uitdrukkelijk de organisatoren van alle verantwoordelijkheid te ontheffen ten opzichte van mijzelf en van mijn erfgenamen of rechthebbenden en van elke derde voor alle schade en gevolgen (namelijk medische kosten, tijdelijk of blijvend letsel, totale of gedeeltelijke invaliditeit, overlijden enz.) ten gevolge van om het even welk voorval en/of ongeval dat zich zou kunnen voordoen door/tijdens mijn deelname aan de Uitstap naar de Jura.
 -  Mocht ik, om welke reden ook, niet kunnen deelnemen, wordt mijn inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
 
Ik wens deel te nemen aan de Uitstap naar de Jura. Ik stem in met het reglement en heb de kwijting getekend.
 
Gedaan te , op
 
 
Chaussée de Battice, 5 || 4607 Berneau || Belgique ||Tél: +32(0)4 374 22 01 || GSM: +32(0)475 89 63 68 || 4x4festival@skynet.be
Laatste update van de pagina op