Home
Nieuws
U en de club
Agenda
Volgende Tochten
Inschrijvingsformulieren
Fotoalbum
Videos
Laatste Infoclub
Contact
Site Map
Update
En Français
DE 4x4 FESTIVAL CLUB | Welkom
In het teken van de familiale en touristische tocht

 

Nieuws


En ja, 2018 ligt reeds achter ons. Wat gaat de tijd snel en welke mooie herinneringen mogen we in gedachten houden. We kunnen ze niet allemaal opsommen. We moeten echter terugkomen op de muzikale avond hoog in de Poolse bergen. Een avond die zeker geboekt zal blijven in de annalen van onze club en dit omwille van de prachtige ambiance maar ook omwille van de vriendschappen die er gesmeed werden. We denken dat er weinig clubs zijn die zich kunnen beroemen op deelnemers die van elkaar afscheid moeten nemen zo wel met spijt als met betraande ogen. Verdriet om mekaar te verlaten of van geluk om hetgeen men samen meegemaakt heeft?

Dankzij deze prachtige avonturen, hebben we het seizoen 2019 met volle goesting voorbereid. Natuurlijk zijn er de vaste waarden: de initiatiedagen (vervolmaking) in Recht en Bertrix, de ritten Ourthe-Ambève, Berneau, Philipville en de afsluiter van het jaar, de traditionele tocht van de wapenstilstand, waarvoor we dit jaar op eigen initiatief de route aangepast hebben om de in de regioingestelde beperkingen ten gevolge van de Afrikaanse pest te respecteren (ook al hebben we begrepen dat de bossen opnieuw open gesteld zijn).

Voor onze uitstappen in het buitenland stellen we het volgende jaar U enerzijds een afwisseling van de gekende tochten voor en anderzijds enkele nieuwe.

Zoals beloofd keren we terug naar de Marquenterre om één dag in het zand te”spelen” en daarboven op één dag met een rondrit door de regio van Montreuil waar we naar gewoonte logeren.

Ter afwisseling met de Elzas, gaan we dit jaar naar de Jura voor een uitstap van drie dagen (één dag langer) om de verre verplaatsing beter te compenseren. Mijnheer PIOT, de eigenaar van het “hotel de l’Abbaye”, zal ons in zijn compleet gerenoveerd gebouw verwelkomen. Zoals in het verleden houdt hij nog altijd zelf de hand aan het kookfornuis omonze smaakpupillen te vertroetelen.

Begin september stellen we U een terugkeer naar de Bourgogne voor zodat we de wijnen van de bourgogne eens kunnen afwisselen met de champagne.

Wat de lange uitstappen betreft, dachten we dat de maand juli een goede gelegenheid was om de Gallo-Romeinse te concretiseren. Dit tijdstip is waarschijnlijk wat eenvoudiger voor jullie omwille van de vakantieperiode. De uitstap is klaar en indien het minimum aantal deelnemers wordt bereikt, gaan we deze uitstap zeker doen. We zijn er ons van bewust dat deze uitstap een beetje duurder is maar zeven dagen rijden door deze prachtige Franse gastronomische regio’s is dat zeker waard.

Na contacten met een lokale organisator hebben we Boubou eveneens op pad gestuurd als verkenner van de Middellandse zee0. Samen hebben ze Kreta bezocht voor een diepgaande verkenning. Boubou is vol bewondering terug gekomen. Tot vervelens toe kregen we te horen “Het is er mooi, het is er mooi, het is er mooi!” Met een gezonde dosis scepticisme zullen we gaan zien of hij niet gedroomd heeft …

De prijzen voor onze uitstappen in het buitenland zijn schattingen en berekend op basis van onze verwachtingen inzake prijsstijgingen van de hoteluitbaters. De definitieve prijzen worden U meegedeeld zodra wij de volledige informatie ontvangen hebben. We dringen erop aan dat U ons zo snel mogelijk uw interesse laat geworden zodat wij de nodige reservaties of kameropties kunnen uitsturen naar de hotels, die meer klanten hebben dan enkel onze groep.

Wij herinneren u eraan dat de voorbereiding van een nieuwe rit een prijskaartje heeft. Om die kosten volledig af te schrijven, moet die rit minsten twee jaar na elkaar plaatsvinden. Daarom moedigen wij u aan om uw lidkaart tijdig te vernieuwen. Op deze wijze kunnen we onze club levendig houden en u nog meer tevreden stellen.

Hartelijk dank voor uw hulp, veel leesplezier en beste wensen voor 2019.

De 4x4 Festival Club

Chaussée de Battice, 5 || 4607 Berneau || Belgique ||Tél: +32(0)4 374 22 01 || GSM: +32(0)475 89 63 68 || 4x4festival@skynet.be
Home | Nieuws | U… en de club | Agenda | Volgende Tochten | Inschrijvingsformulieren | Fotoalbum | Videos | Laatste Infoclub | Contact | Site Map | Update
Laatste update van de pagina op