Home
Nieuws
U … en de club
Agenda
Volgende Tochten
Inschrivingsformulieren
Fotoalbum
Videotheek
Laatste Infoclub
Contact
En Français
DE 4x4 FESTIVAL CLUB | Welkom
In het teken van de familiale en touristische tocht

 

Nieuws

Wat een leven! Wat te vertellen?

Dit quarantaine jaar heeft de club op een minimaal niveau bijna zonder activiteiten doorstaan.
Wij kwamen bijeen voor het gebruikelijke voorbereidingswerk, de noodzakelijke administratie verbonden aan elke uitstap en ook om hun annulatie te beslissen, beslissingen die niemand leuk vond. Het is leven van dag tot dag en we zijn verplicht ons te verzoenen met de moeilijkheden die hierdoor veroorzaakt worden.

Terwijl we weten dat dit virus niet plots met een toverstokje zal verdwijnen, proberen we optimistisch te blijven. We denken nog steeds dat we volgend jaar uitstappen kunnen organiseren met respect voor de opgelegde overheidsmaatregelen, maar ook met de focus op het beschermen van de gezondheid van iedereen.

We weten dat jullie op jullie tandvlees zitten, maar we denken dat het in eerste instantie het beste is om alleen uitstappen in België of Noord-Frankrijk te organiseren, volgens dezelfde formule als deze in Philippeville.
Op de laatste pagina van deze uitgave vinden jullie de data die we voor het eerste semester 2021 in gedachten hebben. Deze data zijn nog niet definitief. We moeten de evolutie van de richtlijnen afwachten. Om dezelfde reden wordt de publicatie van onze agenda, gewoonlijk in december, verplaatst naar het eerste trimester van 2021. We zullen dan een beter zicht hebben en hopen dat we U dan een compleet jaarprogramma met de officiële data kunnen voorstellen.

Wij willen u naar gewoonte een meerdaagse uitstap in juli aanbieden, maar de huidige politieke situatie in Polen stelt ons voor een probleem. We volgen dit zorgvuldig op en indien nodig, zullen we onze bestemming veranderen.

We willen ook eens graag naar de Elzas. Een beetje geduld nog, januari is niet meer veraf… De clubuitstappen zijn voorzien vanaf februari om op deze wijze, indien mogelijk, vroeger aan het seizoen te beginnen en om ons wat afleiding te bezorgen na deze lange periode van leegte.

Zoals gezegd bij het begin van dit artikel, het “dode” jaar heeft ons niet toegelaten om het minimum aan inkomsten te verwerven die nodig zijn voor de werking van de club. Daarom, dat we ons veroorloven om in deze moeilijke tijden bij iedereen sterk aan te dringen om tijdig voor het jaar 2021 lid te worden of zijn lidkaart te hernieuwen. Eenvoudig gesteld, dit helpt ons om de eindjes wat meer aan mekaar te knopen en om zo verder activiteiten voor U allemaal te organiseren. Bedankt voor Uw steun.

De 4x4 Festival club.Chaussée de Battice, 5 || 4607 Berneau || Belgique ||Tél: +32(0)4 374 22 01 || GSM: +32(0)475 89 63 68 || 4x4festival@skynet.be
Home | Nieuws | U… en de club | Agenda | Volgende Tochten | Inschrivingsformulieren | Fotoalbum | Videos | Laatste Infoclub | Contact