Home
Nieuws
U … en de club
Agenda
Volgende Tochten
Inschrivingsformulieren
Fotoalbum
Videotheek
Laatste Infoclub
Contact
En Français
DE 4x4 FESTIVAL CLUB | Welkom
In het teken van de familiale en toeristische tocht

 

Nieuws

Jullie hebben zoals gevraagd jullie belangstelling kenbaar gemaakt. Waarvoor onze dank. Houdt er echter rekening mee dat het vooral ging om uitstappen in het buitenland. We zijn nu in staat om de nodige contacten te leggen met de lokale instanties.

Er is nog wat tijd om jullie deelname voor onze ritten in België of de daguitstap kenbaar te maken.

De voorbereiding van het programma van 2023 is in volle gang en loopt goed. Onze eerste rondrit op 18 maart komt snel naderbij. Er worden contacten gelegd met de autoriteiten en het departement natuur en bos. Alles gaat zijn gang.
We wachten nog steeds op uw inschrijvingen voor de initiatie dag in Bertrix en de rit Orval-Verdun van 10 juni.

Voor onze buitenlandse uitstap in het eerste deel van het seizoen, kregen we voldoende interessemeldingen om "de Romeinse” op stapel zette. We zullen binnenkort vertrekken om onze verkenning bij te werken en de details met onze lokale contacten te bevestigen. We hebben nog een aantal plaatsen vrij. Dus als je er zin in hebt, aarzel dan niet om je aan te melden.

Jullie hebben ook jullie interesse kenbaar gemaakt voor de reis naar Griekenland. We hebben daarom ons contact met Georges, onze Griekse contactpersoon, hervat en we activeren de voorbereiding.
Alle geïnteresseerden worden persoonlijk op de hoogte gehouden van het verloop van deze voorbereidingen, zodat ook zij hun afspraken kunnen maken voor deze grote reis.

Met deze hiervoor vermelde stand van zaken zijn we alweer eind augustus, einde van het eerste deel van onze agenda.

Voor het tweede deel van het seizoen zijn er geen organisatorische problemen en lopen de inschrijvingen.
Houdt er echter rekening mee dat voor de Champagne, net als voor de tocht van de wapenstilstand, sommigen van jullie geïnteresseerd zijn, anderen zelfs geregistreerd. Maar er zijn nog enkele plaatsen vrij. We komen later nog op deze uitstappen terug.

We herinneren u er nogmaals aan om de verlenging van uw lidmaatschapskaart niet te vergeten. Deze inkomsten laten ons toe om ter plaatse de nodige verkenningen te realiseren. De brandstofprijs maakt dit allemaal heel wat duurder…
We maken van deze gelegenheid gebruik om u eraan te herinneren dat de kortingen die aan leden worden toegekend voor ritten in België u in staat stellen om de kosten voor uw jaarabonnement te compenseren.

De 4x4 Festival club.Chaussée de Battice, 5 || 4607 Berneau || Belgique ||Tél: +32(0)4 374 22 01 || GSM: +32(0)475 89 63 68 || 4x4festival@skynet.be
Home | Nieuws | U… en de club | Agenda | Volgende Tochten | Inschrivingsformulieren | Fotoalbum | Videos | Laatste Infoclub | Contact